Tin tức SmartR

The New SmartR

SMARTR – CHÚNG TÔI LÀ GIẢI PHÁP BẠN CẦN ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN & DOANH NGHIỆP Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và xây dựng các chương trình đào tạo, SmartR nhận ra rằng thách thức mà các cá nhân và doanh nghiệp...

5 Ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning

Công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến các lớp học ngày nay. Và phương pháp giảng dạy cũng vì thế mà thay đổi để phù hợp với kỳ vọng, cách học và sở thích của học sinh. Ngày nay, phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning - đang...

SMARTR & VOXY – BỘ ĐÔI HOÀN HẢO GIÚP BẠN PHÁ VỠ RÀO CẢN LỚN NHẤT TRONG KINH DOANH

Raquel Munagorri Sansalvador - Một Talent Development Manager đã từng sử dụng Voxy đánh giá rằng: “Voxy đúng nghĩa là một giải pháp toàn cầu, cung cấp dịch vụ đa dạng, năng động và dễ dàng thích ứng trên nhiều nền tảng. Chúng phù hợp, cá nhân hóa cho từng nhân viên...

“Learn SmartR” – phong cách đặt lớp thông minh

Thế giới không ngừng phát triển và việc ứng dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống đã không còn “trong mơ” nữa. Để theo kịp với điều đó, Việt Nam nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng đã và đang chuẩn bị hành trang bước vào hội nhập, trong đó không thể thiếu...

The New SmartR

SMARTR – CHÚNG TÔI LÀ GIẢI PHÁP BẠN CẦN ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN & DOANH NGHIỆP Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và xây dựng các chương trình đào tạo, SmartR nhận ra rằng thách thức mà các cá nhân và doanh nghiệp...

5 Ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning

Công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến các lớp học ngày nay. Và phương pháp giảng dạy cũng vì thế mà thay đổi để phù hợp với kỳ vọng, cách học và sở thích của học sinh. Ngày nay, phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning - đang...

Bài viết mới nhất trong các danh mục

The New SmartR

...
Tham khảo thêm các bài viết Tiếng Anh

Read more English articles 

Trending Now

The New SmartR

SMARTR – CHÚNG TÔI LÀ GIẢI PHÁP BẠN CẦN ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN & DOANH NGHIỆP Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và xây dựng các chương trình đào tạo, SmartR nhận ra rằng thách thức mà các cá nhân và doanh nghiệp...

5 Ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning

Công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến các lớp học ngày nay. Và phương pháp giảng dạy cũng vì thế mà thay đổi để phù hợp với kỳ vọng, cách học và sở thích của học sinh. Ngày nay, phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning - đang...

SMARTR & VOXY – BỘ ĐÔI HOÀN HẢO GIÚP BẠN PHÁ VỠ RÀO CẢN LỚN NHẤT TRONG KINH DOANH

Raquel Munagorri Sansalvador - Một Talent Development Manager đã từng sử dụng Voxy đánh giá rằng: “Voxy đúng nghĩa là một giải pháp toàn cầu, cung cấp dịch vụ đa dạng, năng động và dễ dàng thích ứng trên nhiều nền tảng. Chúng phù hợp, cá nhân hóa cho từng nhân viên...

“Learn SmartR” – phong cách đặt lớp thông minh

Thế giới không ngừng phát triển và việc ứng dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống đã không còn “trong mơ” nữa. Để theo kịp với điều đó, Việt Nam nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng đã và đang chuẩn bị hành trang bước vào hội nhập, trong đó không thể thiếu...

The New SmartR

SMARTR – CHÚNG TÔI LÀ GIẢI PHÁP BẠN CẦN ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN & DOANH NGHIỆP Sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và xây dựng các chương trình đào tạo, SmartR nhận ra rằng thách thức mà các cá nhân và doanh nghiệp...

5 Ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning

Công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến các lớp học ngày nay. Và phương pháp giảng dạy cũng vì thế mà thay đổi để phù hợp với kỳ vọng, cách học và sở thích của học sinh. Ngày nay, phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning - đang...

“Learn SmartR” – phong cách đặt lớp thông minh

Thế giới không ngừng phát triển và việc ứng dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống đã không còn “trong mơ” nữa. Để theo kịp với điều đó, Việt Nam nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng đã và đang chuẩn bị hành trang bước vào hội nhập, trong đó không thể thiếu...

Tải ứng dụng trên: