Phương thức vận chuyển và giao nhận

Smartr.co là website trung gian hỗ trợ đăng ký và mua bán các khoá học. Các khoá học sẽ được bán ra dưới hình thức vé hoặc vé điện tử. 

Vé điện tử tham dự sự kiện sẽ được gửi tới Người tham gia sự kiện qua email hoặc sms để sử dụng khi check-in hoặc được cung cấp cho Người tham gia ngay tại địa điểm sự kiện.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Phương thức vận chuyển và giao nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc gọi 028 71 055 330.