The New SmartR

The New SmartR

        Khi Việt Nam và các nước trong khu vực đang lên kế hoạch phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, công ty SmartR nắm bắt nhu cầu của thì trường lao động trong thời kỳ “Bình Thường Mới” – New Normal. Thay đổi mô hình kinh...