The New SmartR

The New SmartR

        Khi Việt Nam và các nước trong khu vực đang lên kế hoạch phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, công ty SmartR nắm bắt nhu cầu của thì trường lao động trong thời kỳ “Bình Thường Mới” – New Normal. Thay đổi mô hình kinh...
“Learn SmartR” – phong cách đặt lớp thông minh

“Learn SmartR” – phong cách đặt lớp thông minh

Thế giới không ngừng phát triển và việc ứng dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống đã không còn “trong mơ” nữa. Để theo kịp với điều đó, Việt Nam nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng đã và đang chuẩn bị hành trang bước vào hội nhập, trong đó không thể thiếu...