The New SmartR

The New SmartR

        Khi Việt Nam và các nước trong khu vực đang lên kế hoạch phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, công ty SmartR nắm bắt nhu cầu của thì trường lao động trong thời kỳ “Bình Thường Mới” – New Normal. Thay đổi mô hình kinh...
5 Ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning

5 Ưu điểm của phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning

Công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến các lớp học ngày nay. Và phương pháp giảng dạy cũng vì thế mà thay đổi để phù hợp với kỳ vọng, cách học và sở thích của học sinh. Ngày nay, phương pháp học tập kết hợp – Blended Learning – đang nhanh chóng trở thành chiến lược...