Tin tức SmartR

[SmartR x HRF] Training Summary: How to Communicate Digitally

The COVID-19 situation has put communications in business settings at the forefront as many businesses adapt quickly to new working situations. Physical distancing measures, school closures and self-isolation rules have led to various new...

Breaking News: SmartR is the Finalist of 20-21 Open Innovation For Startups by SFL

Entering 2021 with exciting news, SmartR is honored to be a part of ‘20-21 OPEN INNOVATION FOR STARTUPS’ - one of the largest annual programs for the innovative startup community in Vietnam and Korea. Shinhan Future’s Lab is an Innovation accelerating program with the...

Training Program: Does it really help your organization?

Training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, but many employers in the current climate find development opportunities expensive. Employees attending training sessions also miss out on work time which may delay the completion of...

Những mối quan tâm hàng đầu dành cho lãnh đạo nhân sự

Dưới những tác động mạnh mẽ của thế giới đa cực ngày nay, tiếp theo là hàng loạt những biến động khó dự đoán trước, con người đang phải đối diện với những sức ép vô cùng to lớn. Đi cùng sự phát triển và tiếp cận tư duy đổi mới hàng loạt trên toàn thế giới, các doanh...

Workspace Training Program: Hành trình kiến tạo mô hình đào tạo bền vững dành cho doanh nghiệp!

Một trong những vấn đề cần quan tâm của mô hình đào tạo doanh nghiệp hiện tại đó là việc phát triển lộ trình đào tào một cách bền vững. Hãy bắt đầu việc xây dựng lộ trình doanh nghiệp bền vững với sản phẩm mới nhất của SmartR: “Workspace Training Program”.  Hiện nay,...

NPS là gì? Tại sao NPS thật sự cần thiết với việc đào tạo hiện nay?

Việc đáp ứng nhu cầu đào tạo trong nền kinh tế số hiện nay là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà đào tạo cũng như doanh nghiệp. Một trong số phương pháp đo lường hiệu quả nhất  thường đề cập đến thông số “NPS”. Vậy hãy cùng SmartR tìm hiểu về những điểm...

New Feature Announcement: Workspace Report

Workspace Report: Xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả! Thấu hiểu được tầm quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát những phản hồi từ học viên sau các khoá đào tạo, SmartR vừa cho ra mắt tính năng mới nhất trên nền tảng Workspace của chúng tôi đó là phần tạo bảng...

SmartR’s Partner Gathering: “Tiệc hội ngộ và đánh thức tầm nhìn”

Tiệc hội ngộ và đánh thức tầm nhìn!Sau hơn chặng đường 4 năm kể từ lúc SmartR đặt những nền móng đầu tiên và hơn 2 năm chuyển đổi từ mô hình đào tạo ngôn ngữ sang đào tạo toàn diện phát triển mỗi cá nhân, chúng tôi đã có cơ hội cùng nhìn lại hành trình mà mình đã đi...

Product Update: All about CV

Most of us are all too familiar with the term ‘CV’ nowadays, and it has become an integral part of many businesses’ recruitments processes. So what shows the capacity, qualifications as well as the personality of a candidate? How can I update my personal profile while...

[SmartR x HRF] Training Summary: How to Communicate Digitally

Yesterday, we were grateful to have the participation of HR experts to join our online workshop with the topic: How to Communicate Digitally”. It was such an engaging session where our guests were willing to share the difficulties and also tips how to overcome some miscommunication situation with their teams.

Training Program: Does it really help your organization?

Training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, but many employers in the current climate find development opportunities expensive. Employees attending training sessions also miss out on work time which may delay the completion of...

Những mối quan tâm hàng đầu dành cho lãnh đạo nhân sự

Dưới những tác động mạnh mẽ của thế giới đa cực ngày nay, tiếp theo là hàng loạt những biến động khó dự đoán trước, con người đang phải đối diện với những sức ép vô cùng to lớn. Đi cùng sự phát triển và tiếp cận tư duy đổi mới hàng loạt trên toàn thế giới, các doanh...

Bài viết mới nhất trong các danh mục

Tham khảo thêm các bài viết Tiếng Anh

Read more English articles 

Trending Now

[SmartR x HRF] Training Summary: How to Communicate Digitally

The COVID-19 situation has put communications in business settings at the forefront as many businesses adapt quickly to new working situations. Physical distancing measures, school closures and self-isolation rules have led to various new...

Breaking News: SmartR is the Finalist of 20-21 Open Innovation For Startups by SFL

Entering 2021 with exciting news, SmartR is honored to be a part of ‘20-21 OPEN INNOVATION FOR STARTUPS’ - one of the largest annual programs for the innovative startup community in Vietnam and Korea. Shinhan Future’s Lab is an Innovation accelerating program with the...

Training Program: Does it really help your organization?

Training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, but many employers in the current climate find development opportunities expensive. Employees attending training sessions also miss out on work time which may delay the completion of...

Những mối quan tâm hàng đầu dành cho lãnh đạo nhân sự

Dưới những tác động mạnh mẽ của thế giới đa cực ngày nay, tiếp theo là hàng loạt những biến động khó dự đoán trước, con người đang phải đối diện với những sức ép vô cùng to lớn. Đi cùng sự phát triển và tiếp cận tư duy đổi mới hàng loạt trên toàn thế giới, các doanh...

Workspace Training Program: Hành trình kiến tạo mô hình đào tạo bền vững dành cho doanh nghiệp!

Một trong những vấn đề cần quan tâm của mô hình đào tạo doanh nghiệp hiện tại đó là việc phát triển lộ trình đào tào một cách bền vững. Hãy bắt đầu việc xây dựng lộ trình doanh nghiệp bền vững với sản phẩm mới nhất của SmartR: “Workspace Training Program”.  Hiện nay,...

NPS là gì? Tại sao NPS thật sự cần thiết với việc đào tạo hiện nay?

Việc đáp ứng nhu cầu đào tạo trong nền kinh tế số hiện nay là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà đào tạo cũng như doanh nghiệp. Một trong số phương pháp đo lường hiệu quả nhất  thường đề cập đến thông số “NPS”. Vậy hãy cùng SmartR tìm hiểu về những điểm...

New Feature Announcement: Workspace Report

Workspace Report: Xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả! Thấu hiểu được tầm quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát những phản hồi từ học viên sau các khoá đào tạo, SmartR vừa cho ra mắt tính năng mới nhất trên nền tảng Workspace của chúng tôi đó là phần tạo bảng...

SmartR’s Partner Gathering: “Tiệc hội ngộ và đánh thức tầm nhìn”

Tiệc hội ngộ và đánh thức tầm nhìn!Sau hơn chặng đường 4 năm kể từ lúc SmartR đặt những nền móng đầu tiên và hơn 2 năm chuyển đổi từ mô hình đào tạo ngôn ngữ sang đào tạo toàn diện phát triển mỗi cá nhân, chúng tôi đã có cơ hội cùng nhìn lại hành trình mà mình đã đi...

[SmartR x HRF] Training Summary: How to Communicate Digitally

Yesterday, we were grateful to have the participation of HR experts to join our online workshop with the topic: How to Communicate Digitally”. It was such an engaging session where our guests were willing to share the difficulties and also tips how to overcome some miscommunication situation with their teams.

Training Program: Does it really help your organization?

Training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, but many employers in the current climate find development opportunities expensive. Employees attending training sessions also miss out on work time which may delay the completion of...

Những mối quan tâm hàng đầu dành cho lãnh đạo nhân sự

Dưới những tác động mạnh mẽ của thế giới đa cực ngày nay, tiếp theo là hàng loạt những biến động khó dự đoán trước, con người đang phải đối diện với những sức ép vô cùng to lớn. Đi cùng sự phát triển và tiếp cận tư duy đổi mới hàng loạt trên toàn thế giới, các doanh...

NPS là gì? Tại sao NPS thật sự cần thiết với việc đào tạo hiện nay?

Việc đáp ứng nhu cầu đào tạo trong nền kinh tế số hiện nay là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nhà đào tạo cũng như doanh nghiệp. Một trong số phương pháp đo lường hiệu quả nhất  thường đề cập đến thông số “NPS”. Vậy hãy cùng SmartR tìm hiểu về những điểm...

New Feature Announcement: Workspace Report

Workspace Report: Xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả! Thấu hiểu được tầm quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát những phản hồi từ học viên sau các khoá đào tạo, SmartR vừa cho ra mắt tính năng mới nhất trên nền tảng Workspace của chúng tôi đó là phần tạo bảng...

SmartR’s Partner Gathering: “Tiệc hội ngộ và đánh thức tầm nhìn”

Tiệc hội ngộ và đánh thức tầm nhìn!Sau hơn chặng đường 4 năm kể từ lúc SmartR đặt những nền móng đầu tiên và hơn 2 năm chuyển đổi từ mô hình đào tạo ngôn ngữ sang đào tạo toàn diện phát triển mỗi cá nhân, chúng tôi đã có cơ hội cùng nhìn lại hành trình mà mình đã đi...

Product Update: All about CV

Most of us are all too familiar with the term ‘CV’ nowadays, and it has become an integral part of many businesses’ recruitments processes. So what shows the capacity, qualifications as well as the personality of a candidate? How can I update my personal profile while...

Tải ứng dụng trên: