Unlock The Discipline

 2.000.000

SỞ HỮU 7 CÔNG CỤ HOÀN TẤT MỌI VIỆC NHIỀU HƠN VỚI ÍT HƠN

Share for your friends

Description

Bối cảnh ra đời

“Kỷ luật – Thói quen số 1 của thành công” như đã trở nên một quan niệm thường tình mà ai cũng biết, nhưng không còn mấy người cảm được. Chúng ta không tìm kiếm, và không thiếu cả lý do lẫn cách thức để trở nên kỷ luật tự giác. Nhưng sự kỷ luật vẫn là một thứ xa xỉ trong công việc và đời sống. Chương trình này tiết lộ những nguyên lý & cơ chế của các cảm xúc, thói quen tự nhiên sẽ dẫn đến những hệ luỵ đáng báo động, rồi từ đó gợi ý những chiến lược & mẹo tâm lý vô cùng đơn giản để biến “kỷ luật” trở nên nhẹ nhàng, được chấp nhận một cách tự nhiên, và thực sự hiệu quả.

Nội dung huấn luyện
  1. Thấu hiểu sức mạnh & sự tàn phá của thói quen.
  2. Loại bỏ 2 kẻ thù lớn nhất của kỷ luật. 
  3. Làm chủ những cảm xúc tức thời. 
  4. Phát triển tư duy dài hạn. 
  5. Nâng cao tinh thần chịu trách nhiệm.
  6. Phát triển cảm giác gấp gáp & thói quen hoàn tất.
  7. Kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân. 

 

Lợi ích nhận được
  • Thấu hiểu những cơ chế tự nhiên đã tạo ra những sai lầm. 
  • Phát triển những chiến lược tâm lý để kỷ luật trở nên một lối sống. 
  • Sở hữu những công cụ trực diện để hoàn tất một cách dễ dàng hơn.
Share for your friends

REVIEWS