Unlock The Discipline

 2.000.000

SỞ HỮU 7 CÔNG CỤ HOÀN TẤT MỌI VIỆC NHIỀU HƠN VỚI ÍT HƠN

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Bối cảnh ra đời
“Kỷ luật - Thói quen số 1 của thành công” như đã trở nên một quan niệm thường tình mà ai cũng biết, nhưng không còn mấy người cảm được. Chúng ta không tìm kiếm, và không thiếu cả lý do lẫn cách thức để trở nên kỷ luật tự giác. Nhưng sự kỷ luật vẫn là một thứ xa xỉ trong công việc và đời sống. Chương trình này tiết lộ những nguyên lý & cơ chế của các cảm xúc, thói quen tự nhiên sẽ dẫn đến những hệ luỵ đáng báo động, rồi từ đó gợi ý những chiến lược & mẹo tâm lý vô cùng đơn giản để biến “kỷ luật” trở nên nhẹ nhàng, được chấp nhận một cách tự nhiên, và thực sự hiệu quả.
Nội dung huấn luyện
 1. Thấu hiểu sức mạnh & sự tàn phá của thói quen.
 2. Loại bỏ 2 kẻ thù lớn nhất của kỷ luật. 
 3. Làm chủ những cảm xúc tức thời. 
 4. Phát triển tư duy dài hạn. 
 5. Nâng cao tinh thần chịu trách nhiệm.
 6. Phát triển cảm giác gấp gáp & thói quen hoàn tất.
 7. Kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân. 
 
Lợi ích nhận được
 • Thấu hiểu những cơ chế tự nhiên đã tạo ra những sai lầm. 
 • Phát triển những chiến lược tâm lý để kỷ luật trở nên một lối sống. 
 • Sở hữu những công cụ trực diện để hoàn tất một cách dễ dàng hơn.

Additional information

Class Type

Duration

Language

Location

Trainer

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program