Time Insights

 2.000.000

NẮM VỮNG 7 THUỘC TÍNH CỦA THỜI GIAN VÀ TÍNH HIỆU QUẢ

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Bối cảnh ra đời:
Thời gian chính mà mặt trời. Mọi kỹ năng, kiến thức, mối quan hệ, tiền bạc, thậm chí ngay cả bản thân chúng ta cũng chỉ là những hành tinh nhỏ xoay quanh “hệ mặt trời” này. Chính “tần suất” & “mức độ hiệu quả” khi sử dụng thời gian là 2 chìa khoá vàng khởi nguồn mọi sự hiệu quả. Khi hiểu được các cơ chế và thuộc tính của thời gian, bạn sẽ thấy mình trở nên hiệu quả hơn hẳn - nhưng không phải là thông qua sự cứng nhắc - gò ép - hay bó buộc, mà chính là sự tự do, tính linh hoạt & năng lực kiểm soát trong mọi việc. 
Nội dung huấn luyện: 
 1. Thấu hiểu bộ 3 bí mật về quản lý thời gian.
 2. Mở ổ khóa lớn nhất của động lực bằng tam giác “tự nhận thức”.
 3. Sở hữu phương tiện đắc lực nhất của sự hiệu quả.
 4. Hiểu cơ chế ràng buộc giữa sự kiểm soát & tính tự do.
 5. Quản lý tính hiệu quả theo Mô hình Nhà máy.
 6. Tự lực trên hành trình của năng suất.
 7. 7- Nhìn thấy bản chất thành bại & những tưởng thưởng của hiệu suất.
Lợi ích nhận được: 
 • Thấm thía tầm quan trọng của kỹ năng duy nhất có tính ràng buộc mọi kỹ năng.
 • Hiểu cơ chế hoạt động của thời gian để có thể kiểm soát nó mềm dẻo và hiệu quả hơn. 
 • Bước đầu trở nên hiệu quả bằng những thay đổi nhận thức về hành trình tự lực.
 

Additional information

Class Type

Duration

Language

Location

Trainer

Category: Tag:

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program