Thông Minh Cảm Xúc Thời 4.0

 7.700.000

Chương trình đào tạo Thông Minh Cảm Xúc tạo cơ hội phát triển bản thân bền vững từ việc thấu hiểu sâu và quản lý cảm xúc tốt.

15 in stock

15 in stock

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Chương trình đào tạo Thông Minh Cảm Xúc dành cho các bạn trong độ tuổi từ 18-35 muốn phát triển bản thân bền vững từ việc thấu hiểu sâu và quản lý cảm xúc tốt, luyện tập công cụ mang tính ứng dụng cao để chăm sóc sức khoẻ tinh thần, trải nghiệm sự bình tâm, hạnh phúc và vững chãi từ bên trong. Nội dung và phương pháp giảng dạy được đúc kết và phát triển liên tục trong 05 năm sau 26 khoá học từ chuyên gia đào tạo thông minh cảm xúc đạt chứng nhận quốc tế (EQ Practitioner 6second) giúp học viên nắm vững cốt lõi và thực hành Thông Minh Cảm Xúc nền tảng và hiệu quả nhất. Học viên được đồng hành và hỗ trợ bởi các chuyên gia Khai Vấn được chứng nhận Quốc Tế trong suốt quá trình học nhằm chăm sóc và nuôi dưỡng tốt nhất.

AGENDA

 • Luyện tập nhận diện sâu cảm xúc
 • Thấu hiểu thông điệp cảm xúc để chuyển hoá thành hành động
 • Năng lượng thể chất & nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần
 • Kết nối với chính mình
 • Kiểm soát chất lượng cuộc sống (Thông qua quản lý vòng ảnh hưởng quanh mình)
 • Các hoạt động chăm sóc bản thân

Additional information

Location

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program