The Heart of Leadership

 2.000.000

Nâng cao năng lực ảnh hưởng, truyền cảm hứng & dẫn dắt từ INSIGHTS đội ngũ, thông qua những thuộc tính tự nhiên, những phản ứng sinh hóa trong cơ thể & sự vận hành của vỏ não.

Share for your friends

Description

Dù là đứng ở góc nhìn lãnh đạo, có thể doanh nghiệp bạn vẫn chưa nghĩ nhiều tới việc dịch chuyển từ một tổ chức vĩ đại sang một doanh nghiệp trường tồn như truyền thông thường tô vẽ. Nhưng chí ít, bạn cũng nên hiểu, “sự trường tồn” vốn không phải một thứ quá viễn tưởng, mà đơn giản chỉ là sự thuận theo dòng chảy tự nhiên. Đó cũng là mục tiêu của chương trình “The Heart Of Leadership” (Trái Tim Nhà Lãnh Đạo), với các thuộc tính đã đi qua hàng vạn năm trong lược sử loài người. Cảm được điều đó, chính là khi BẢN NĂNG LÃNH ĐẠO của một người được trỗi dậy, biến anh ta trở thành một miếng bọt biển thấm hút:

1- Hiểu những thuộc tính trong sự phát triển tự nhiên.

2- Hiểu các phản ứng sinh hoá tự động trong cơ thể.

3- Hiểu cơ chế hoạt động & cách tiếp nhận thông tin của não bộ.

4- Dịch chuyển đội ngũ từ “lòng tham & nỗi sợ” sang “lòng tin & sự trung thành”.

5- Tìm ra triết lý của tổ chức, tạo nên ý nghĩa cho sứ mệnh & tính hình tượng trong tầm nhìn.

6- Phát triển văn hoá lãnh đạo theo “quy luật lan tỏa”.

7- Sống nhất quán theo la bàn lãnh đạo đó.

Không phải đội ngũ quản trị của bạn cần những công cụ lãnh đạo, mà thứ họ cần trước đó là sự thúc đẩy bản năng lãnh đạo tự nhiên, thông qua những từ khoá đã tạo nên cảm xúc con người. Nó làm nên “triết lý”, chính là trái tim nhà lãnh đạo, thứ dẫn dắt ta đi theo hướng của la bàn, không phải một tấm bản đồ chỉ thường dẫn ta tới một vùng đất, nơi mà nó luôn có nguy cơ bị gạch tên.

OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “The Heart Of Leadership” (Trái Tim Nhà Lãnh Đạo), chương trình bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ 02 MEGA GURU Brian Tracy & John Maxwell.

Share for your friends

REVIEWS