The Heart of Leadership

 2.000.000

Nâng cao năng lực ảnh hưởng, truyền cảm hứng & dẫn dắt từ INSIGHTS đội ngũ, thông qua những thuộc tính tự nhiên, những phản ứng sinh hóa trong cơ thể & sự vận hành của vỏ não.

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=4E1m4aXiEsY[/embed] Dù là đứng ở góc nhìn lãnh đạo, có thể doanh nghiệp bạn vẫn chưa nghĩ nhiều tới việc dịch chuyển từ một tổ chức vĩ đại sang một doanh nghiệp trường tồn như truyền thông thường tô vẽ. Nhưng chí ít, bạn cũng nên hiểu, “sự trường tồn” vốn không phải một thứ quá viễn tưởng, mà đơn giản chỉ là sự thuận theo dòng chảy tự nhiên. Đó cũng là mục tiêu của chương trình “The Heart Of Leadership” (Trái Tim Nhà Lãnh Đạo), với các thuộc tính đã đi qua hàng vạn năm trong lược sử loài người. Cảm được điều đó, chính là khi BẢN NĂNG LÃNH ĐẠO của một người được trỗi dậy, biến anh ta trở thành một miếng bọt biển thấm hút: 1- Hiểu những thuộc tính trong sự phát triển tự nhiên. 2- Hiểu các phản ứng sinh hoá tự động trong cơ thể. 3- Hiểu cơ chế hoạt động & cách tiếp nhận thông tin của não bộ. 4- Dịch chuyển đội ngũ từ “lòng tham & nỗi sợ” sang “lòng tin & sự trung thành”. 5- Tìm ra triết lý của tổ chức, tạo nên ý nghĩa cho sứ mệnh & tính hình tượng trong tầm nhìn. 6- Phát triển văn hoá lãnh đạo theo “quy luật lan tỏa”. 7- Sống nhất quán theo la bàn lãnh đạo đó. Không phải đội ngũ quản trị của bạn cần những công cụ lãnh đạo, mà thứ họ cần trước đó là sự thúc đẩy bản năng lãnh đạo tự nhiên, thông qua những từ khoá đã tạo nên cảm xúc con người. Nó làm nên “triết lý”, chính là trái tim nhà lãnh đạo, thứ dẫn dắt ta đi theo hướng của la bàn, không phải một tấm bản đồ chỉ thường dẫn ta tới một vùng đất, nơi mà nó luôn có nguy cơ bị gạch tên. OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “The Heart Of Leadership” (Trái Tim Nhà Lãnh Đạo), chương trình bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ 02 MEGA GURU Brian Tracy & John Maxwell.

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

  • Learn the skills that matter for your industry or subject.
  • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
  • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

  • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
  • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
  • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program