The Customer Insights

 2.000.000

NẮM VỮNG TÂM LÝ NGẦM HIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN MUA

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Bối cảnh ra đời
Thuộc tính con người là phi lý trí, núp dưới vỏ bọc của lý trí: “Khách hàng không thường không làm theo những điều họ nói. Họ cũng thường không nói những điều họ nghĩ. Và họ cũng chẳng bao giờ nghĩ về những điều họ cảm nhận”.  Thấu hiểu cơ chế này là khởi đầu lý tưởng cho mọi tâm lý & kỹ năng bán hàng của bạn. Hãy cùng khám phá những tâm lý “phi logic” ngầm hiểu trong mọi khách hàng, nhằm đón lõng & luôn kiểm soát được trò chơi kéo thả trong các hoạt động bán mua.
Nội dung huấn luyện
 1. Đi qua 7 bước tự nhiên trong tâm lý mua hàng.
 2. Nằm lòng 4 nguyên tắc bất hủ trong mọi giao dịch.
 3. Triệt tiêu bộ đôi nỗi sợ lớn nhất của mỗi bên. 
 4. Thấu hiểu động lực mua hàng từ bộ tâm lý ACB.
 5. Đón lõng 3 giai đoạn mua sự cải thiện.
 6. Cởi 2 nút thắt lớn nhất trong quá trình tìm mua.
 7. Thỏa mãn 7 yếu tố khiến khách hàng ra quyết định.
Lợi ích nhận được
 • Cảm nhận & tin tưởng sâu sắc bán hàng là một kỹ năng có thể học được.
 • Nắm vững 7 nhóm tâm lý ngầm hiểu cốt lõi nhất trong mọi giai đoạn của giao dịch. 
 • Dần biến các hoạt động bán mua trở nên tự nhiên như không hề “hiển lộ” ra bán hàng.

Additional information

Class Type

Duration

Language

Location

Trainer

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program