The 7 Powers Of Negotiation

 2.000.000

PHÁT TRIỂN 7 QUYỀN LỰC NGẦM TRONG MỌI GIAO DỊCH

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Bối cảnh ra đời
Đàm phán không phải một kỹ năng bẩm sinh, mà là dựa trên những chiến thuật tâm lý. Nó gồm những kỹ thuật đơn giản, đời thực & đã được minh chứng hiệu quả, nhằm đẩy cao quyền lực trong đàm phán bán hàng. Khi “quyền lực” gia tăng thì sự kiểm soát cũng gia tăng. Khi sự kiểm soát gia tăng thì sự tự tin cũng gia tăng. Khi sự tự tin gia tăng, thì tính chủ động sẽ trở thành “bản năng” của người bán. Bộ “07 quyền lực đàm phán” là một trong chiếc kiềng ba chân về Quyền lực - Thông tin - Thời điểm bất hủ trong mọi giao dịch.
Nội dung huấn luyện
 1. Thử bước trên mặt nước bằng Quyền Lực Mạo Hiểm.
 2. Chuyển quan tâm sang kính sợ nhờ Quyền Lực Chuyên Gia.
 3. Phát triển những tác nhân cho Quyền Lực Đòn Bẩy. 
 4. Kích hoạt sự tinh tế để xác lập Quyền Lực Ngầm Hiểu.
 5. Kích nỗ lực của đối phương thành Quyền Lực Bàn Chân Cáo.
 6. Đánh thức giá trị đạo đức với Quyền Lực Cao Thượng. 
 7. Biến hoả mù thành sức mạnh từ Quyền Lực Mơ Hồ.
Lợi ích nhận được
 • Thấu hiểu bức tranh tổng về đàm phán trong bán hàng & đời sống.
 • Nắm rõ các chiến thuật gia tăng quyền lực cá nhân trong mọi tương tác.
 • Trở nên vô cùng tự tin & yêu thích chính những áp lực đàm phán trước đây.
 

Additional information

Class Type

Duration

Language

Location

Trainer

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program