The 7 Powers Of Negotiation

 2.000.000

PHÁT TRIỂN 7 QUYỀN LỰC NGẦM TRONG MỌI GIAO DỊCH

Store
0 out of 5
Category: Tag:
Share for your friends

Description

Bối cảnh ra đời

Đàm phán không phải một kỹ năng bẩm sinh, mà là dựa trên những chiến thuật tâm lý. Nó gồm những kỹ thuật đơn giản, đời thực & đã được minh chứng hiệu quả, nhằm đẩy cao quyền lực trong đàm phán bán hàng. Khi “quyền lực” gia tăng thì sự kiểm soát cũng gia tăng. Khi sự kiểm soát gia tăng thì sự tự tin cũng gia tăng. Khi sự tự tin gia tăng, thì tính chủ động sẽ trở thành “bản năng” của người bán. Bộ “07 quyền lực đàm phán” là một trong chiếc kiềng ba chân về Quyền lực – Thông tin – Thời điểm bất hủ trong mọi giao dịch.

Nội dung huấn luyện
  1. Thử bước trên mặt nước bằng Quyền Lực Mạo Hiểm.
  2. Chuyển quan tâm sang kính sợ nhờ Quyền Lực Chuyên Gia.
  3. Phát triển những tác nhân cho Quyền Lực Đòn Bẩy. 
  4. Kích hoạt sự tinh tế để xác lập Quyền Lực Ngầm Hiểu.
  5. Kích nỗ lực của đối phương thành Quyền Lực Bàn Chân Cáo.
  6. Đánh thức giá trị đạo đức với Quyền Lực Cao Thượng. 
  7. Biến hoả mù thành sức mạnh từ Quyền Lực Mơ Hồ.
Lợi ích nhận được
  • Thấu hiểu bức tranh tổng về đàm phán trong bán hàng & đời sống.
  • Nắm rõ các chiến thuật gia tăng quyền lực cá nhân trong mọi tương tác.
  • Trở nên vô cùng tự tin & yêu thích chính những áp lực đàm phán trước đây.

 

Share for your friends

REVIEWS