Thành thạo CSS Flexbox trong 2 giờ

 149.000

Trong vòng 2 giờ, giảng viên sẽ giúp bạn tìm hiểu xem flexbox được cấu thành từ những đối tượng nào. Giúp bạn hiểu rõ ràng, đầy đủ tác dụng các thuộc tính CSS của từng đối tượng với những ví dụ code cụ thể, trực quan, dễ hiểu. Cuối cùng, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để xây dựng được một trang web responsive.

99 in stock

Store
0 out of 5
Category: Tag:

Flexbox (display:flex) là một trong những tính năng mới của CSS3, đang được ứng dụng phổ biến để thiết kế website. Trong vòng 2 giờ, giảng viên sẽ giúp bạn tìm hiểu xem flexbox được cấu thành từ những đối tượng nào. Giúp bạn hiểu rõ ràng, đầy đủ tác dụng các thuộc tính CSS của từng đối tượng với những ví dụ code cụ thể, trực quan, dễ hiểu. Cuối cùng, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để xây dựng được một trang web responsive.

Additional information

LOCATION

Share for your friends

REVIEWS