Situational Leadership

 2.000.000

Khoá học Situational Leadership: Lãnh đạo Quyền biến giúp bạn hiểu rõ mô thức bản năng cá nhân của mỗi người, nhằm giúp bạn phản ứng 1 cách uyển chuyển trong mọi tình huống.

 

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Bối cảnh ra đời:

Những mô thức bản năng cá nhân mỗi người luôn khác nhau, dù trong một tình huống giống hệt nhau, đã khiến cho nhân viên sẽ phản ứng hoàn toàn khác nhau với phong cách lãnh đạo của bạn. Đó là lý do vì sao Mô hình DISC lại trở nên một đề tài THỰC DỤNG bậc nhất khi áp dụng vào lãnh đạo. Nó giúp bạn tiết kiệm cả một tấn nguồn lực về thời gian, tiền bạc & năng lượng, thay vì chỉ biết sử dụng những chiến lược “thử và sai”, vì nó đã chủ động sắp xếp những gì bạn quan sát thành các hình mẫu, để chọn chiến lược lãnh đạo họ phù hợp. DISC thì vừa dễ học (nghe hiểu ngay sau chỉ vài phút), lại vừa dễ áp dụng (có thể thấy hiệu quả ngay cũng chỉ sau vài phút).

Nội dung huấn luyện:

 1. Thấu hiểu phong cách hành vi bản thân & người khác.
 2. Sống trung hoà giữa các phong cách hành vi.
 3. Đào sâu 4 phong cách hành vi chủ đạo.
 4. Quyền biến với 4 cách xử lý tình huống.
 5. Lãnh đạo theo từng nhóm hành vi.
 6. Nhận diện phong cách tổ chức.
 7. Bám sát vào hiệu quả của một lãnh đạo quyền biến.

Lợi ích nhận được:

 • Trở thành một nhà tâm lý học nhận thức về bản thân, người khác và tình huống.
 • Tạo được bản năng đặt câu hỏi, quan sát & luôn đoán biết trước được phản ứng của từng người.
 • Phát triển sự quyền biến trong lãnh đạo theo những hình mẫu “hiệu quả tức thì” đã được minh chứng với từng tình huống.

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program