Situational Leadership

 2.000.000

Khoá học Situational Leadership: Lãnh đạo Quyền biến giúp bạn hiểu rõ mô thức bản năng cá nhân của mỗi người, nhằm giúp bạn phản ứng 1 cách uyển chuyển trong mọi tình huống.

 

Bối cảnh ra đời:

Những mô thức bản năng cá nhân mỗi người luôn khác nhau, dù trong một tình huống giống hệt nhau, đã khiến cho nhân viên sẽ phản ứng hoàn toàn khác nhau với phong cách lãnh đạo của bạn. Đó là lý do vì sao Mô hình DISC lại trở nên một đề tài THỰC DỤNG bậc nhất khi áp dụng vào lãnh đạo. Nó giúp bạn tiết kiệm cả một tấn nguồn lực về thời gian, tiền bạc & năng lượng, thay vì chỉ biết sử dụng những chiến lược “thử và sai”, vì nó đã chủ động sắp xếp những gì bạn quan sát thành các hình mẫu, để chọn chiến lược lãnh đạo họ phù hợp. DISC thì vừa dễ học (nghe hiểu ngay sau chỉ vài phút), lại vừa dễ áp dụng (có thể thấy hiệu quả ngay cũng chỉ sau vài phút).

Nội dung huấn luyện:

  1. Thấu hiểu phong cách hành vi bản thân & người khác.
  2. Sống trung hoà giữa các phong cách hành vi.
  3. Đào sâu 4 phong cách hành vi chủ đạo.
  4. Quyền biến với 4 cách xử lý tình huống.
  5. Lãnh đạo theo từng nhóm hành vi.
  6. Nhận diện phong cách tổ chức.
  7. Bám sát vào hiệu quả của một lãnh đạo quyền biến.

Lợi ích nhận được:

  • Trở thành một nhà tâm lý học nhận thức về bản thân, người khác và tình huống.
  • Tạo được bản năng đặt câu hỏi, quan sát & luôn đoán biết trước được phản ứng của từng người.
  • Phát triển sự quyền biến trong lãnh đạo theo những hình mẫu “hiệu quả tức thì” đã được minh chứng với từng tình huống.
Share for your friends

REVIEWS