Productivity on Purpose

 2.000.000

Tối đa hiệu quả đội ngũ, kháng cự mọi áp lực, làm được ngày một nhiều hơn với ít nguồn lực hơn, bằng lựa chọn “trì hoãn có CHỦ ĐÍCH”.
When:
9am – 5pm, 12th March 2021
Where:
In-house training
Trainer:
Nguyen Khac Long
Language:
Vietnamese

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=9fThEHNarvk[/embed] Trước sự mở cửa tri thức toàn cầu, có vẻ chẳng còn bí mật nào chưa được tiết lộ, thì áp lực cạnh tranh lớn nhất, gần như nằm toàn bộ trong 2 chữ HIỆU SUẤT của đội ngũ. Làm đào tạo, lắng nghe & chứng kiến nhiều tăng trưởng thần tốc từ vô khối lĩnh vực ngành nghề - chúng tôi luôn khuyến khích & giúp doanh nghiệp hãy liên tục “làm được nhiều hơn với ít hơn”. Ít hơn cả về thời gian, lượng người, nguồn lực, thậm chí đôi khi là chất xám. Và chìa khoá thì nằm cả ở hệ thống Hiệu suất này, được cô đặc với 7 nội dung xoay quanh:
 1. Tái lập trình tư duy đúng về tính ưu tiên & hiệu lực của thời gian.
 2. Sở hữu 3 chìa khóa vàng của hiệu quả, thông qua 4 danh mục, cách ra quyết định ngắn hạn & tái thiết lập bối cảnh.
 3. Học cách nói KHÔNG, thoát khỏi cái bẫy của danh sách cần làm, & trì hoãn với đầy chủ đích.
 4. Giải phóng nút thắt & tối đa hoá thành tựu, khi hiểu lý thuyết ràng buộc, biến trở ngại thành mục tiêu & tận dụng luật số 3.
 5. Biến công nghệ thành lợi thế bất công, bằng cách thoát khỏi cơn nghiện công nghệ, những ảo ảnh đa tác vụ & biến chính nó thành một đòn bẩy lợi thế.
 6. Kích hoạt điểm G cho hiệu suất tối ưu, bằng các bí quyết cắt lát, tạo đà & phát triển chiến lược “thời khắc cuối cùng”.
 7. Dốc hết trái tim vào công việc với hàng tá những keyword hiệu suất tới đội ngũ.
Với những chiến lược “trì hoãn có chủ đích” & “làm được nhiều hơn với ít hơn” này, chúng tôi mang theo cam kết có thể nhân đôi hiệu suất đội ngũ của bạn chỉ trong vòng 30 ngày. Nếu không, chúng tôi xin HOÀN LẠI 100% chi phí mà không đưa ra bất kỳ 01 câu hỏi nào. Không thiếu một đồng. OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “Productivity On Purpose” (Hiệu Suất: Trì Hoãn Có Chủ Đích), chương trình bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ 02 MEGA GURU Jack Canfield & Brian Tracy.

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program