Online Workshop: Methodical Workspace

 500.000

— Hệ thống không gian sẵn sàng cho mọi việc —
Khóa học trên Zoom “Methodical Workspace” sẽ tiết lộ chi tiết từng bước để hệ thống hoá luồng việc, phát triển một bối cảnh có chủ đích, không bao giờ còn phải làm những việc nằm ngoài danh sách – và trả bạn về lại sự an nhiên, luôn cân bằng trên hành trình của sự hiệu quả.
When:
14:00 – 16:00, 24th August 2021
Where:
Online through Zoom
Trainer:
Nguyen Khac Long
Language:
Vietnamese

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Lời tựa: 

Thực tế đã chứng minh, chính “bối cảnh sẽ quyết định nội dung” & công việc của bạn cần không gian, chứ không phải thời gian. Khi mọi việc được sắp xếp về đúng nơi nó thuộc về, bạn có thể hoàn thành một việc chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây - thay vì mất vài giờ, đôi khi là vài ngày. Khái niệm “quản lý thời gian chính là quản lý không gian” là một bước tiến lớn trong việc tối ưu hiệu suất bằng cách khiến cho mọi phát sinh đều được lọc qua hệ thống kiểm soát sẵn có, giữ tâm trí tĩnh lặng như nước & luôn ở trong trạng thái tâm lý sẵn sàng cho những bất ngờ có thể xảy đến.
Khóa học trên Zoom “Methodical Workspace” sẽ tiết lộ chi tiết từng bước để hệ thống hoá luồng việc, phát triển một bối cảnh có chủ đích, không bao giờ còn phải làm những việc nằm ngoài danh sách - và trả bạn về lại sự an nhiên, luôn cân bằng trên hành trình của sự hiệu quả.

Lợi ích: 


+ Ứng dụng 5 bước “hệ thống hoá bối cảnh” nhằm giúp công việc luôn được kiểm soát.
+ Loại bỏ gần như hoàn toàn khái niệm “áp lực công việc” ra khỏi cuộc sống.
+ Có nhiều thời gian rảnh lẫn sự tự do tâm trí để sẵn sàng cho những công việc & dự án mới.

Nội dung:


Thu Thập: Quản lý sự chú ý bằng những công cụ.
Sắp Xếp: Đưa mọi thứ về đúng nơi nó thuộc về.
Sàng Lọc: Hệ thống hóa công việc bằng TRAF.
Thực Thi: Xác lập 4 điều kiện tiên quyết của thực thi.
Làm Mới: Tái đánh giá theo 3 cột mốc thời gian.

Về giảng viên:

Mr. Nguyễn Khắc Long là đại diện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam của các Mega Guru Brian Tracy, John Maxwell, Jack Canfield. Anh Long đã có hơn 12 năm kinh qua những vị trí trọng yếu là Giám đốc, Quản lý Marketing tại các công ty nước ngoài và đa quốc gia như CitySmart, FirstAlliances, ITD World, HR2B. Không chỉ vậy, Mr. Nguyễn Khắc Long còn là chuyên gia huấn luyện về tối đa hóa năng lực cho các doanh nghiệp, với trên 7,000 giờ trực tiếp đứng lớp đào tạo, huấn luyện & cố vấn. Anh hiện là CEO, đồng sáng lập Tổ chức huấn luyện OlymWorld, làm việc với hàng vạn học viên là các chuyên viên, quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp.

Additional information

Class Type

Duration

Language

Location

Trainer

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

  • Learn the skills that matter for your industry or subject.
  • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
  • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

  • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
  • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
  • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program