Nego-selling: Bargaining or Fighting?

 2.000.000

Bước vào những thương vụ lớn hơn, nắm quyền kiểm soát và thương thuyết hiệu quả để giành được hợp đồng từ việc linh hoạt sử dụng bộ 03 Quyền Lực – Thông Tin – Thời Điểm.

Store
0 out of 5
Category: Tag:
Share for your friends

Description

ĐÀM PHÁN: Chúng tôi yêu thích đề tài này đến độ sở hữu gần như cả một thư viện mini về nó & có đủ bằng cớ, công cụ, chiến lược để giúp thương thảo trở nên một lối sống cho đội bán hàng của bạn. “Nego-Selling: Bargaining Or Fighting?” (Thoả Hiệp Hay Tranh Đấu) từng một thời làm nên tiếng vang của công ty. Và nay chúng tôi còn cải biến nó hướng tới hoạt động bán hàng B2B của đội ngũ nhiều hơn, đi qua 07 bước trực diện:

1- Dấn thân vào những thương vụ: bằng sự tự tin bước trên mặt nước, khi đã có sự chuẩn bị về tâm lý & chiến lược.
2- Nắm vững bộ 03 QUYỀN LỰC – THÔNG TIN – THỜI ĐIỂM, là chiếc kiềng của bất kỳ một phong cách đàm phán, một tư tưởng xấu tốt, hay một tình huống cần thoả hiệp hoặc phải tranh đấu nào.
3- Sở hữu những chiến lược ở thế cầm cán trước khi tiến lại gần bàn đàm phán.
4- Phát triển hàng chục QUYỀN LỰC ảnh hưởng trong tâm lý con người.
5- Không ngừng tận dụng & mở rộng từng mẩu THÔNG TIN đắt giá.
6- Kiểm soát trò chơi kéo & thả THỜI ĐIỂM, thứ luôn được xem như quân át chủ bài lật ngược tình thế.
7- Bước vào trò chơi vô cực trong thương thuyết. Sống một đời thương thuyết.

Nếu bán hàng cần một loạt các kỹ năng, đàm phán cần một loạt các chiến lược – thì đàm phán bán hàng, là một ma trận của hàng loạt những kỹ năng sống & chiến lược thời điểm. May thay, dù là gì, nó cũng chỉ xoay quanh bộ 03 QUYỀN LỰC – THÔNG TIN – THỜI ĐIỂM. Cái hay nhất là, đàm phán là một bộ môn khoa học, nhưng vẫn mang đầy tính nghệ thuật.

OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “Nego-Selling: Bargaining Or Fighting?” (Thoả Hiệp Hay Tranh Đấu), chương trình bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ MEGA GURU Brian Tracy.

Share for your friends

REVIEWS