Nego-selling: Bargaining or Fighting?

 2.000.000

Bước vào những thương vụ lớn hơn, nắm quyền kiểm soát và thương thuyết hiệu quả để giành được hợp đồng từ việc linh hoạt sử dụng bộ 03 Quyền Lực – Thông Tin – Thời Điểm.

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

ĐÀM PHÁN: Chúng tôi yêu thích đề tài này đến độ sở hữu gần như cả một thư viện mini về nó & có đủ bằng cớ, công cụ, chiến lược để giúp thương thảo trở nên một lối sống cho đội bán hàng của bạn. “Nego-Selling: Bargaining Or Fighting?” (Thoả Hiệp Hay Tranh Đấu) từng một thời làm nên tiếng vang của công ty. Và nay chúng tôi còn cải biến nó hướng tới hoạt động bán hàng B2B của đội ngũ nhiều hơn, đi qua 07 bước trực diện:

 1. Dấn thân vào những thương vụ: bằng sự tự tin bước trên mặt nước, khi đã có sự chuẩn bị về tâm lý & chiến lược.
 2. Nắm vững bộ 03 QUYỀN LỰC - THÔNG TIN - THỜI ĐIỂM, là chiếc kiềng của bất kỳ một phong cách đàm phán, một tư tưởng xấu tốt, hay một tình huống cần thoả hiệp hoặc phải tranh đấu nào.
 3. Sở hữu những chiến lược ở thế cầm cán trước khi tiến lại gần bàn đàm phán.
 4. Phát triển hàng chục QUYỀN LỰC ảnh hưởng trong tâm lý con người.
 5. Không ngừng tận dụng & mở rộng từng mẩu THÔNG TIN đắt giá.
 6. Kiểm soát trò chơi kéo & thả THỜI ĐIỂM, thứ luôn được xem như quân át chủ bài lật ngược tình thế.
 7. Bước vào trò chơi vô cực trong thương thuyết. Sống một đời thương thuyết.

Nếu bán hàng cần một loạt các kỹ năng, đàm phán cần một loạt các chiến lược - thì đàm phán bán hàng, là một ma trận của hàng loạt những kỹ năng sống & chiến lược thời điểm. May thay, dù là gì, nó cũng chỉ xoay quanh bộ 03 QUYỀN LỰC - THÔNG TIN - THỜI ĐIỂM. Cái hay nhất là, đàm phán là một bộ môn khoa học, nhưng vẫn mang đầy tính nghệ thuật.

OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “Nego-Selling: Bargaining Or Fighting?” (Thoả Hiệp Hay Tranh Đấu), chương trình bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ MEGA GURU Brian Tracy.

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program