Leadership Engagement

 2.000.000

Trở thành một nhà lãnh đạo kiên cường, thông qua việc nắm vững 07 trọng tố nền tảng và bất biến trong lãnh đạo bản thân, dẫn dắt đội ngũ & chuyển hóa doanh nghiệp.

Hầu hết những nhà quản lý đều mắc phải 02 sai lầm: Một là, khi được thăng chức lên quản lý, anh ta lại không đào tạo nổi nhân viên thực hiện những tác vụ chuyển giao. Hai là, khi phải làm việc với con người nhiều hơn là với công việc, lại không được đào tạo bài bản về kỹ năng lãnh đạo. Thấu hiểu sự trồi sụt cũng như áp lực phải thay đổi tức thì trong đội ngũ quản trị của bạn, học trình “Leadership Engagement” (Lãnh Đạo Gắn Kết) này được thiết kế trực diện vào 07 công cụ mạnh nhất của lãnh đạo, gồm có:

  1. Tinh thần: làm nên một lãnh đạo toàn diện bằng cơ chế của bao tử, trái tim & khối óc.
  2. Phẩm chất: định vị bạn phải là ai trước khi nghĩ tới việc bạn sẽ làm gì.
  3. Con đường: tăng tốc hành trình bằng tư duy giải quyết vấn đề theo hệ thống.
  4. Sự thay đổi: vượt qua cuộc sát hạch & câu cá trên dòng chảy xu thế.
  5. Đội ngũ: dẫn dắt nhóm thông qua 7 định luật vàng của teamwork.
  6. Tuyên ngôn: truyền cảm hứng bằng khả năng kích thích sự liên tưởng.
  7. Di sản: tạo bánh đà văn hoá & truyền ngọn đuốc lãnh đạo.

Bộ công cụ này đi xuyên qua cả lãnh đạo bản thân, dẫn dắt đội ngũ & chuyển hoá doanh nghiệp, được xem như chiếc kiềng 3 chân của khả năng dịch chuyển lãnh đạo. Xin nhớ, không có nhà quản lý đẳng cấp thế giới, chỉ có nhà lãnh đạo đẳng cấp thế giới. Vì sao? Vì vốn chẳng ai thích bị quản lý, nhưng mọi người đều cần được lãnh đạo. Quản lý từ bên trái, nhưng hãy lãnh đạo từ bên phải.

OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “Leadership Engagement” (Lãnh Đạo Gắn Kết), chương trình bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ 02 MEGA GURU Brian Tracy & John Maxwell.

Additional information

COURSE

Beyond Performance with Olymworld

Share for your friends

REVIEWS