Leadership Coaching

 2.000.000

Khoá học Leadership Coaching giúp bạn thấu hiểu bộ lọc giao tiếp, sự kết nối & bản chất của trách nhiệm huấn luyện. Bạn sẽ phát triển được năng lực đặt câu hỏi CHUYỂN HOÁ & bóc tách người được huấn luyện sau khoá học.

Store
0 out of 5
Category: Tag:
Share for your friends

Description

Bối cảnh ra đời:

Băng qua chiều dài lịch sử, những học thuyết quản trị và lãnh đạo kinh điển nhất đã liên tục ra đời, thay thế & bổ khuyết lẫn nhau, điển hình nhất là bộ ba học thuyết X, Y, Z. Và trí tuệ, sự thực dụng, hay yêu cầu bức thiết của lãnh đạo trong thời đại cá nhân hoá lên ngôi ngày nay, được thể hiện nhiều nhất qua những câu hỏi, không phải là nói, ra chỉ thị hay chơi trò áp đảo. Và nó đã dần mở ra sự thay đổi theo xu hướng lãnh đạo thế kỷ 21, để học thuyết C (Coaching) đã ra đời như một như một xu thế tất yếu đáp ứng vai trò của lãnh đạo ngày nay.

Nội dung huấn luyện:

  1. Ứng dụng mô hình Huấn luyện chuyển đổi.
  2. Thấu hiểu bộ lọc giao tiếp.
  3. Khởi động: Tâm lý & mục tiêu.
  4. Nhập cuộc: Kỳ vọng GRRATE.
  5. Chuyển hoá: Đường cong huấn luyện.
  6. Xác lập: Kế hoạch hành động.
  7. Đặt câu hỏi chuyển hoá & kết nối sâu sắc.

Lợi ích nhận được:

  • Thấu hiểu bộ lọc giao tiếp, sự kết nối & bản chất của trách nhiệm huấn luyện (coaching).
  • Phát triển năng lực đặt câu hỏi CHUYỂN HOÁ & bóc tách người được huấn luyện.
  • Nắm vững Quy trình của Đường cong Chuyển hoá trong huấn luyện (coaching 1-1).
Share for your friends

REVIEWS