Khoá học Data Analysis với Python

 12.000.000

Khóa học cung cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python và ứng dụng python vào phân tích dữ liệu.

15 in stock

15 in stock

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Tại Sao Lại Cần Học Phân Tích Dữ Liệu (Data Analysis)

Hầu hết công ty thành công hiện nay là những công ty đặc biệt biết rõ hành vi khách hàng. Họ có thể lường trước nhu cầu của khách hành trong tương lai nhanh chóng. Phân tích khách hàng và đặc biệt là thử nghiệm A/B là những phần quan trọng trong việc tận dụng bí quyết phân tích định lượng để giúp đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt nhờ có được bức tranh toàn cảnh về khách hàng . Khóa học Data Analysis bao gồm các hướng dẫn về cách sử dụng Python để phân tích hành vi và xu hướng kinh doanh của khách hàng cũng như cách tạo, chạy và phân tích các thử nghiệm A/B để đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên sự chủ động về data sẵn có, lường trước các biến động xấu của thị trường. Python là ngôn ngữ lập trình dễ học và rất phổ biến trong  lĩnh vực Data Analysis Ngôn ngữ Python xuất hiện từ khá lâu (1990) nhưng trong những năm gần đây, Python được xem là một ngôn ngữ có mức độ phát triển không tưởng .Cũng theo thống kê của Stack Overflow về độ phổ biến của ngôn ngữ lập trình. Năm 2017, Python đã vượt qua PHP, đến năm 2018, Python đã vượt qua ngôn ngữ C#. Python hiện chỉ đứng sau Javascript và Java về độ phổ biến. Ngoài ra, Python được xem là một ngôn ngữ lập trình dễ học nhất do gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên.

Định hướng nghề nghiệp

Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc phân tích dữ liệu với Python như sau:
Sử dụng thành thạo lập trình Python cơ bản và các framework liên quan để thực hiện các công việc về phân tích dữ liệu như: nhập dữ liệu, thao tác, chuyển đổi, phân tích mô tả, trực quan hóa và làm và trình bày báo cáo. Phân tích và diễn đạt kết quả sau khi chạy mô hình dữ liệu dựa trên sự hiểu biết chuyên sâu về thống kê để ra quyết định linh hoạt và thực tiễn. Đây sẽ là nền tảng cơ bản về dữ liệu giúp bạn theo đuổi các lĩnh vực chuyên sâu hơn trong ngành khoa học dữ liệu: Machine learning với Python, Big Data, AI hay IoTs (internet of things)

Kết Quả

5 Tuần Python căn bản
Hiểu rõ cấu trúc và cách thức hoạt động của ngôn ngữ Python Ngôn ngữ Python gần giống với ngôn ngữ tự nhiên, giúp người học nhập môn lập trình dễ dàng
7 Tuần Data Analysis dùng ngôn ngữ Python:
Học được các bóc tách, làm sạch dữ liệu Trải nghiệm A/B Testing và trực quan hóa dữ liệu Xử lí tiền dữ liệu, báo cáo số liệu và tiên đoán kết quả khối dữ liệu Nền tảng cho các khóa học chuyên sâu về IoT, Machine Learning

Additional information

Location

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

  • Learn the skills that matter for your industry or subject.
  • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
  • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

  • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
  • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
  • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program