Intro to Entrepreneurship: Ideas

 1.000.000

This is the beginning of your journey to become entrepreneurs.

 • Thời gian đào tạo: 09:00 – 11:00, sáng thứ ba, 29/12/2020
 • Địa điểm: Startup Incubator Tầng 8, đường Ba Tháng Hai, quận 11, HCMC
 • Giảng viên: Văn Nguyễn – CEO SmartR
Share for your friends

Description

What are your goals in this phase?

 • Find clear, focus and viable idea
 • Keep your cost as low as possible
 • Prepare your ideas for next phase

Key Activities

 • Apply idea validation process
 • Prepare yourself
 • Manage your costKey

Outputs

After completing this session, you will have clear idea on where to beginning and how to fine tune your idea to ready to build a product.

Giảng viên: ông Văn Nguyễn
– Kinh nghiệm vận hành và quản lý doanh nghiệp đa quốc gia trong các lĩnh vực: Công nghiệp, Giáo dục và Công nghệ
– Kinh nghiệm cố vấn Doanh nghiệp về chiến lược thị trường và Phát triển sản phẩm cho tập đoàn và các công ty Startups
– Thạc sĩ Khoa học (Master of Science, Technology Commercialization) trường Đại học Texas tại Mỹ
– Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý và Marketing trường Đại học OSU tại Mỹ

 • Thời gian đào tạo: 09:00 – 11:00, sáng thứ ba, 29/12/2020
 • Địa điểm: Startup Incubator Tầng 8, đường Ba Tháng Hai, quận 11, HCMC
Share for your friends

REVIEWS