Change the Sales Table

 2.000.000

Tối ưu doanh số đội bán hàng bằng nghệ thuật “ĐẢO CHIỀU” từ một người bị chỉ định sang tư vấn, từ bị động sang điều hướng & kiểm soát tâm lý trò chơi.

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=TLinKCS_hfQ[/embed] Sâu sát cùng hàng trăm doanh nghiệp, chúng tôi nhận ra cách cởi nút thắt lớn nhất trong hiệu quả bán hàng, lại không phải các bí quyết, mà là sự tự tin kiểm soát tình huống, chủ động trước mọi khách hàng có vị thế, và linh hoạt trên những nguyên lý bất biến. Xuyên suốt khoá huấn luyện, chúng tôi gọi đó là khái niệm “BÁN HÀNG ĐẢO CHIỀU” khi hiểu được cơ chế tâm lý của hoạt động bán mua. Khách hàng không mua một mũi khoan 1/4 inch, họ mua một lỗ khoan 1/4 inch. Coca-cola không bán nước ngọt, mà mang lại sự sảng khoái. Các chuyên viên không bán máy đếm tiền, mà tạo ra nhu cầu cho các hoá đơn. Chúng ta chẳng bán sản phẩm nào cả, mà đứng chung 1 phe để trăn trở cùng khách hàng tìm giải pháp. Phải chuyển từ việc “cố bán cho bằng được” sang “kích thích cảm xúc muốn mua cho bằng được". Và làm điều đó thông qua kỹ năng đảo chiều từng bước dựa trên quy trình 7 bước nổi tiếng của Brian Tracy:
 1. Từ xác định khách hàng đúng thành thu hút khách hàng đúng.
 2. Từ xây dựng niềm tin nâng tầm thành việc tạo ra vị thế chuyên gia.
 3. Từ khám phá nhu cầu sang mở khoá hoặc tạo ra nhu cầu.
 4. Từ bán sản phẩm dịch vụ sang bán giải pháp hoặc giúp hiện thực hóa ý tưởng của khách hàng.
 5. Từ xử lý phản đối sang việc đồng ý hoặc từ chối mua tiền của khách hàng.
 6. Từ chốt đơn hàng khó khăn sang việc tạo ra một thanh đẩy mang tên “cảm giác gấp gáp".
 7. Từ áp lực mua lại & truyền miệng sang việc tạo ra một thói quen tiêu dùng tự nhiên.
Cách lý tưởng nhất để có thể bán hàng được cho những người Việt quá thông minh lọc lõi là biến chính họ thành người bán, để tự họ thốt lên các ý tưởng, rồi thuyết phục các chuyên viên hiện thực hóa ý tưởng đó bằng một giải pháp - nơi mà nó đã hàm chứa sẵn sản phẩm dịch vụ của bạn. OlymWorld mong được phục vụ bạn & đội ngũ tại “Change The Sales Table” (ĐẢO CHIỀU, Phong Cách Bán Mới), chương trình được đặt hàng nhiều nhất tại công ty, có bản quyền quốc tế & được bản địa hoá từ MEGA GURU Brian Tracy.

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program