Break The Sales Rules

 2.000.000

SỞ HỮU NHỮNG KỸ THUẬT PHÁ VỠ THẾ CẦM CÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Follow us:

Get Your Discount for 5+ learners

Bối cảnh ra đời
Thoát khỏi một nghề tạm bợ, bán hàng có thể trở nên một lối sống khi người bán có thể ĐẢO CHIỀU cả về nhận thức trong ngành,  tâm lý bản thân, và nhất là về “thế trên” của khách hàng. Đó là khả năng biến sản phẩm/dịch vụ thành giải pháp, biến hoạt động “bán hàng” thành “kích thích mua hàng”, và giữ vững tâm lý có quyền đồng ý hoặc từ chối mua “tiền” của khách hàng. Bộ kỹ thuật này thực dụng hơn hết khi có thể bán hàng thành công cho cả những người Việt quá lọc lõi qua nhiều tổn thương của những lần mua sai.
Nội dung huấn luyện
 1. Đổi chiều nhận thức và bám sát vào vòng tròn ảnh hưởng.
 2. Lôi khách hàng về cùng một phe bằng năng lực đồng cảm.
 3. “Đào tạo” khách hàng loại suy bằng kỹ thuật liên tưởng. 
 4. Gây nhầm lẫn giữa “táo” và “cam”.
 5. Chiến thắng sự đối kháng bằng những góc nhìn đa chiều.
 6. Thoát khỏi hệ quy chiếu của khách hàng.
 7. Biến “Đảo Chiều” trở nên một lối sống.
Lợi ích nhận được
 • Tự tin hơn trước mọi tình huống và biến cố trong thương thảo, giao dịch.
 • Nắm vững những công cụ mạnh nhất của các chuyên gia bán hàng ở “cửa trên”.
 • Phát triển sức mạnh của tư duy “Đảo Chiều” trước những lời từ chối & kháng cự.

Additional information

Class Type

Duration

Language

Location

Trainer

Prove you are qualified!

Let the world know you are climbing up the career ladder by completing our soft skills training courses. Show your boss that you finish the training your company offer.

 • Learn the skills that matter for your industry or subject.
 • Receive certificates validated by our certified trainers and SmartR.
 • Impress employers with learning outcomes you can add to your CV.

F.A.Q.

Who are SmartR and what we do?

We are an EdTech company helping businesses to plan, implement, and track their talent development programs.

How can I get a quote for my company?

Visit this link: https://smartr.co/business-quotation/ to fill in a business form and leave us your message (company field, type of training, size of training, language preference...) The SmartR team will contact you with a suggested plan.

How will SmartR services benefit you & your team?

Setting up a return-driven training program can be difficult. So, we make it easy for your team.

 • Your managers can set up target KPIs, conduct Training Needs Analysis, and align training programs with your organization's target objectives.
 • We partner with 100+ certified trainers and experts on the fields to deliver in-house trainings, public trainings and 1-0-1 coaching.
 • We offer a FREE tracking tool to generate management dashboard and management reports. Your company will be able to track the effectiveness of your investments in training programs
Who are our partners?

We partner with professional trainers to bring the best program for our corporate clients. Our trainers are industry experts, certified educators, and have years of experience in working in globally recognized organizations such as Apple, Grab, and Google.

How is SmartR different from traditional training centers?

We partner with cerified trainers to not only bring the best program for our corporate clients but also help them to implement and track the effectiveness of thei investment in trainings. We know that many organizations still think training an expense rather than an long-term investment. Therefore, we start our program by conducting Training Needs Analysis and setting KPI with the management to ensure that we deliver a result-driven training program