STRATEGIC PARTNER

Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt

Total students
54,747
() Verified Reviews

About Me

CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP là một đơn vị hỗ trợ Khởi nghiệp, đặc biệt là Khởi nghiệp trong Kỷ nguyên Số. Khi mà Kỹ thật số ngày càng mở rộng và có ảnh hưởng sâu, rộng đến toàn bộ đời sống xã hội, Kinh tế và chính trị của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hệ sinh thái của chúng tôi bao gồm:

CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM – VIET STARTUP MENTORING

VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT – VIET STARTUP INCUBATOR

SÀN GIAO DỊCH Ý TƯỞNG – IDEA EXCHANGE

                               

Showing all 1 result