OlymWorld

Với sứ mệnh mang tinh hoa của những bậc thầy hàng đầu tới Việt Nam, OlymWorld® tự hào là Tổ chức Huấn luyện đầu tiên & DUY NHẤT được chứng nhận từ cả 03 MEGA GURU™ đương đại Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell. Chúng tôi đổi mới sự kỳ vọng của doanh nghiệp bằng cả một Hệ la bàn về Năng lực.

FOR ME

FOR MY COMPANY

* Về Tổ Chức Huấn Luyện OlymWorld
Với sứ mệnh mang tinh hoa của những bậc thầy hàng đầu tới Việt Nam, OlymWorld® tự hào là Tổ chức Huấn luyện đầu tiên & DUY NHẤT được chứng nhận từ cả 03 MEGA GURU™ đương đại Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell. Chúng tôi đổi mới sự kỳ vọng của doanh nghiệp bằng cả một hệ la bàn năng lực.

* Khách Hàng Tiêu Biểu
Mobifone, Hưng Thịnh Land, Vietinbank, Phòng Thương mại & Công nghiệp VCCI, Vascara, Hệ thống KHỎE Spa, The Face Shop, FutureWorld (Premium Apple Reseller), Loa BOSE, TCTy Tư vấn Thiết kế SAGEN, TCTy Hóa chất Mỏ MICCO, Học viện Tóc Việt Nam, Healthy Vina, Balanced ScoreCard Institute, Acacia Fabrics Việt Nam, BNI Việt Nam, Hệ thống Nhà sách Fahasa, Prudential, v.v…

* Các Chương Trình In-house Đã Triển Khai

Performance & Productivity 

Sales & Service 

Leadership & Management 

Presentation & Writing 

High Performance & Power Productivity 

Sales Greatness & Customer Loyalty 

The Heart Of Leadership 

Speaking On Your Feet 

Productivity On Purpose 

Change The Sales Table 

Tinh Hoa Lãnh Đạo 

Turn Conversation Into Great Writing 

Master Your Time, Master Your Life 

7 Tâm Lý Trình Diễn Bán Hàng

The 5 Levels Of Leadership 

Nego-Selling: Bargaining Or Fighting?

Leadership Engagement 

Sales-Marketing-Service Optimization 

Masterful Management For A Change 

Customer Experience & Legendary Service 

* Các Hệ Thống E-learning Đã Xây Dựng

Maximize Productivity Performance

Maximize Sales Performance

Maximize Leadership Performance

Tổng Quan Về Hiệu Suất

Chiến Thắng Đòn Tâm Lý Bán Hàng

Leadership Fundamentals: Xây Dựng Nền Tảng Lãnh Đạo

Hoạch Định Chiến Lược Mục Tiêu

Nhận Diện Khách Hàng & Nuôi Dưỡng Quan Hệ

Leadership Philosophy: Phát Triển Triết Lý Lãnh Đạo

Hệ Thống Hoá Sự Trọng Yếu

Mở Khoá Nhu Cầu & Bán Giải Pháp

Leadership Pyramid: Hình Thành Kim Tự Tháp Lãnh Đạo

Xây Kế Hoạch Thông Minh

Vượt Qua Từ Chối & Chốt Sales Hiệu Quả

Leadership Quality: Phẩm Chất Toàn Diện IQ-EQ-AQ

Tối Ưu Hoá Hiệu Suất

Tối Đa Lợi Nhuận Từ Bán Lại & Truyền Miệng

Leading Yourself: Lãnh Đạo Bản Thân

Tìm Điểm Cân Bằng Công Việc

Nego-selling: Cùng Thắng Bằng Ý Tưởng Thứ 3

Leading Team: Dẫn Dắt Đội Ngũ

Quản Lý Đa Nhiệm & Dự Án

Copy-selling: Bán hàng Thu Hút Bằng Ngòi Bút

Leading Organization: Chuyển Hoá Doanh Nghiệp

Uỷ Thác & Trao Quyền Hiệu Quả

Story-selling: Lôi Cuốn Khách Hàng Bằng Câu Chuyện

Lãnh Đạo Tình Huống Theo DISC

Truyền Đạt Thông Tin Rõ Ràng

Expert-selling: Bán Hàng Như Một Chuyên Gia

Truyền Cảm Hứng & Gắn Kết Đội Ngũ

Phát Triển Một Sự Nghiệp Hiển Vinh

Price-selling: Vượt Qua Mọi Trở Ngại Về Giá

Huấn Luyện Lãnh Đạo Kế Thừa

Lý Tưởng Hoá Đời Sống

Sales Values & Target: Quản Trị Mục Tiêu & Tăng Trưởng

Đằng Sau Nhà Lãnh Đạo

Sales Compensation: Lên Chiến Lược Lương Thưởng Thông Minh

Sales Performance: Tạo Nên Một Đội Bán Hạng A 

Sales Training & Supervision: Huấn Luyện & Giám Sát Đội Ngũ

Our Training Courses

Showing 11–14 of 14 results

SmartR Logo

About Us

SmartR helps businesses to develop, implement and track their talent development programs.

SmartR offers a solution based on our customer’s needs and growth objectives. Our solution is the combination of result-driven training material content, experienced trainers, and innovative technology.

We partner with 25+ certified trainers and industry experts to deliver in-house training, public training, and 1-0-1 coachings.

We offer 50+ and growing skill-based training courses including:

  • Core essential skills
  • Managerial skills
  • Entrepreneurial skills
  • Sales skills
  • Programming
  • Business English
  • and more
Trusted_by