Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Tư vấn các khóa học cho bạn dựa trên nhu cầu của khách hàng;
 • Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đơn hàng của khách hàng;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo khách hàng.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp trên website Smartr.co. Thông tin bao gồm: họ tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, tên công ty (nếu có).
 • Bạn tương tác với website Smartr.co. Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin quá trình tương tác của bạn với website Smartr.co.

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân

Mọi thông tin của bạn được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Smartr.co.

 • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin của bạn. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn khi bạn truy cập. 
 • Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin của bạn tại hệ thống máy chủ và các thông tin này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc thực hiện hủy bỏ.

Chia sẻ thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Liên hệ và giải đáp thắc mắc

Bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi trong giờ hành chính (9:00 – 12:00 và 13:00 – 18:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6) để được giải đáp.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Công Ty TNHH SmartR
 • Địa chỉ: 135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Vietnam
 • Điện thoại: (84 28) 71 055 330