Những mối quan tâm hàng đầu dành cho lãnh đạo nhân sự

Những mối quan tâm hàng đầu dành cho lãnh đạo nhân sự

Dưới những tác động mạnh mẽ của thế giới đa cực ngày nay, tiếp theo là hàng loạt những biến động khó dự đoán trước, con người đang phải đối diện với những sức ép vô cùng to lớn. Đi cùng sự phát triển và tiếp cận tư duy đổi mới hàng loạt trên toàn thế giới, các doanh...
Workspace Training Program: Hành trình kiến tạo mô hình đào tạo bền vững dành cho doanh nghiệp!

Workspace Training Program: Hành trình kiến tạo mô hình đào tạo bền vững dành cho doanh nghiệp!

Một trong những vấn đề cần quan tâm của mô hình đào tạo doanh nghiệp hiện tại đó là việc phát triển lộ trình đào tào một cách bền vững. Hãy bắt đầu việc xây dựng lộ trình doanh nghiệp bền vững với sản phẩm mới nhất của SmartR: “Workspace Training Program”.  Hiện nay,...
New Feature Announcement: Workspace Report

New Feature Announcement: Workspace Report

Workspace Report: Xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả! More about SmartR Workspace here Thấu hiểu được tầm quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát những phản hồi từ học viên sau các khoá đào tạo, SmartR vừa cho ra mắt tính năng mới nhất trên nền tảng Workspace...
Product Update: All about CV

Product Update: All about CV

Most of us are all too familiar with the term ‘CV’ nowadays, and it has become an integral part of many businesses’ recruitments processes. So what shows the capacity, qualifications as well as the personality of a candidate? How can I update my personal profile while...