Vietnamese caption below.

Dear partners and customers, 

On the occasion of the 2022 Lunar New Year coming to all of us, on behalf of SmartR team, I would like to wish good health and prosperity in the new year to all of our loyal partners and customers with SmartR during recent difficult time period.

2021 was a particularly challenging and difficult year, but that was not enough for businesses to back down from the tsunamis of the pandemic. With a start-up spirit, SmartR ceaselessly adapts and looks for opportunities in danger. We could not have materialized that reality without the indispensable partnership and trust that you give us.

SmartR pursues a core set of values: IDEA2 (Integrity, Drive, Empathy, Authenticity, Appreciation). This never-changing lodestar applies to SmartR employees, which translates to all activities of our company. I believe that with my determination and vision, SmartR will always be a reliable partner, a sustainable business and will strive to fulfill the goals set out for 2022.

Entering 2022, “all things are difficult before they are easy”, this motto promises new hope and faith with positive signals about a new step. Once again, we would like to thank our partners and customers for trusting and choosing SmartR as a positive solution for your business.

Finally, Happy New Year, 2022! 

Best regards, 

SmartR CEO 

Van Nguyen 

Ho Chi Minh city, Jan 18th, 2022 

 _____________

Kính gửi quý vị đối tác và khách hàng, 

Một năm 2021 đặc biệt đầy thách thức và khó khăn, nhưng không vì thế mà các doanh nghiệp chịu lùi bước trước những cơn sóng thần từ đại dịch. Và với tinh thần là một start-up, SmartR luôn thích ứng an toàn và tìm kiếm cho mình những cơ hội trong hiểm nguy, kèm theo đó không thể thiếu được sự hợp tác, tin tưởng mà quý vị dành cho chúng tôi. 

Bộ giá trị cốt lõi mà SmartR theo đuổi chính là IDEA2  (Integrity, Drive, Empathy, Authenticity, Appreciation). Đây luôn là kim chỉ nam không chỉ của nhân viên SmartR mà còn với mọi hoạt động của công ty chúng tôi. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và tầm nhìn của mình, SmartR sẽ luôn luôn là một đối tác đáng tin cậy, một doanh nghiệp phát triển bền vững và sẽ phấn đấu hết mình hoàn thành nhiều mục tiêu năm 2022 đề ra.

Bước sang năm 2022, vạn sự khởi đầu nan, hứa hẹn mang đến cho tất cả chúng ta thêm nhiều niềm tin, hy vọng với những tín hiệu khả quan về một bước tiến mới. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý vị đối tác và khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn SmartR như một giải pháp tích cực cho doanh nghiệp quý vị!

Cuối cùng, chúc mừng năm mới, 2022! 

Thân ái, 

CEO SmartR 

Van Nguyen. 

TP Hồ Chí Minh, ngày 18/01/2022