Dear SmartR partners and clients,
Thân gửi các cộng sự và quý khách hàng,

On behalf of the SmartR team, I want to express our dearest thanks to our business partners and customers who have accompanied us during the past challenging time. 2021 marked an important turning point full of difficulties but also a whole new shift to our company.
Đầu tiên xin cho phép tôi thay mặt toàn thể đội ngũ SmartR gửi lời cảm ơn đến với các đối tác, khách hàng và những đơn vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian khó khăn vừa qua, cũng như chững kiến những chuyển mình đầy mới mẻ của bản thân SmartR!

All the things we heard and seen in the past 2 years are the pain, loss, and damage from the devastation of Covid-19. However, “in danger lies opportunity” and our choice is to step up to change ourselves from a training center to a technology company that applies AI in training and development management for corporates. Looking back to 2021, SmartR, with the companionship of our partners, has transformed and reinvented ourselves to support our customers to adapt and thrive in the “new normal” environment.
Những gì mà chúng ta luôn nghe, thấy trong suốt 2 năm vừa qua đó luôn là sự đau thương, mất mát và thiệt hại nặng nề đến từ sự tàn phá của cơn đại dịch Covid-19.T uy nhiên, “trong nguy có cơ” và sự lựa chọn nằm ở việc dám đối đầu và dám thay đổi bản thân từ một trung tâm đào tạo trở thành một công ty công nghệ ứng dụng AI trong việc quản lý đào tạo và phát triển nhân lực cho doanh nghiệp. Nhìn lại năm 2021, SmartR với sự đồng hành và hỗ trợ từ các đối tác đã có những chuyển biến và làm mới bản thân để có thể hỗ trợ khác hàng của chúng tôi thích nghi và phát triển trong môi trường “bình thường mới”.

In the journey of refreshing ourselves, we went through all the ups and downs of managing a training center. For that reason, we launched two complete solutions to help both individual trainers and partners easily manage training content, learners and connect with more customers all in one place.

  1. Marketplace: a platform that enables trainers and organizations to connect and exchange information. See more
  2. Workspace: intuitive management and reporting platform to help you manage all aspects of a training program for trainers and organizations. See more

Trong quá trình đổi mới bản thân, chúng tôi hiểu rõ đã những khó khăn của một trung tâm đào tạo. Trong năm nay, chúng tôi đã cho ra đời hai giải pháp giúp các trainer và partner có thể dễ dàng quản lý học viên và kết nối với khách hàng.
1) Marketplace, là nơi kết, trao đổi, thông tin khoá học giữa giảng viên và doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm
2) Workspace là trung tâm quản lý, đánh giá, nghiên cứu quá trình học tập dành cho doanh nghiệp và đối tác. Tìm hiểu thêm

With the trust of our partners, we have accompanied over 100 trainers and have more than 100 courses with diverse topics from skills, expertise, and English courses. We also partner with iSpring, the leading software company in converting PowerPoint courses to interactive eLearning courses. See more 
Với sự tin tưởng của các đối tác chúng tôi đã đồng hành với hơn 100 trainers và có hơn 100 khóa học với các đề tài phong phú từ các khóa kỹ năng, chuyên môn và tiếng Anh. Chúng tôi cũng đồng hành cùng iSpring, công ty phần mềm hàng đầu về chuyển đổi khóa học từ PowerPoint sang các khóa tương tác eLearning. Tìm hiểu thêm

More than that, we have challenged ourselves in a few start-up competitions such as Shinhan Open Innovation, Viet Challenge Start-Up, and TechFest. We take this as another opportunity to learn from progenitors, get valuable feedback and advice on our products from the mentors and work as a whole team to improve our products day to day. This has been a journey and such a motivation for the entire SmartR team. Assured that our orientation and vision are in the right direction in the present time, our next focus is to enhance Sales and Marketing to bring our solutions to reach more clients and users. Our strategic partners in the HR industry are growing rapidly, which strengthens our current community in HR and talent acquisition.
Bên cạnh đó, SmartR cũng đã thử thách bản thân trong các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước như Shinhan Open Innovation, Viet Challenge Start Up Competition và TechFest. Qua các cuộc thi, chúng tôi có cơ hội học hỏi tiếp xúc với các đối tác và được sự cố vấn tận tình từ các mentors. Đây chính là động lực to lớn dành cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Khẳng định được định hướng, tầm nhìn của SmartR là một giải pháp có hữu ích, tối ưu hoá trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra số lượng người dùng, khách hàng và đối tác luôn tăng cao, đặc biệt là trong giai đoạn quý IV năm 2021, bất chấp tình hình đại dịch diễn ra căng thẳng. Những đối tác quan trọng của SmartR trong lĩnh vực HR luôn tăng nhanh, tạo nên sức mạnh cho cộng đồng hiện tại của công ty chúng tôi chuyên về mảng nhân sự và thu hút nhân tài.

The Covid-19 pandemic has given us time to take things slow, which has made us realize valuable lessons, the most important of which is the acceptance of change, the willingness to innovate, to integrate as well as fight all possible dangers that only a few could have foreseen. That is also the message that the SmartR team wants to send to all of you: “Opportunities always come along with dangers, should we accept the challenge to overcome the difficulties and go further, or we just hesitate and lose that chance. Change your mindset, change yourself to capture success!”
Đại dịch Covid-19 đã khiến cho chúng ta nhận ra rất nhiều bài học quý giá, quan trọng hơn hết đó chính là sự chấp nhận thay đổi, sẵn sàng đổi mới để hoà nhập cũng như chiến đấu với mọi hiểm nguy có thể xảy ra mà ít ai có thể lường trước được. Đó cũng chính là thông điệp mà đội ngũ SmartR muốn gửi gắm đến quý vị rằng: “Cơ hội luôn đến và đi kèm với hiểm nguy, liệu chúng ta có chấp nhận thách thức để bước qua khó khăn trước mắt và tiến xa hơn. Hay chỉ dừng lại rồi đánh mất. Hãy thay đổi tư duy, thay đổi chính bản thân để nắm bắt thành công!”

To sum up, on behalf of the SmartR team, I would like to express my sincerest thanks again to all the business partners, clients, and communities that we have been working with. A big thank you to the mentors, coaches in the HR community, and also in the startup ecosystem for helping us to make SmartR stronger. Thank you to our partners, trainers and especially to our customers who have trusted and chosen us. That gives us more motivation and energy to continuously improve our products and services to provide more value to our clients. We wish you a very successful 2022 and new opportunities in the new normal.
Cuối cùng xin phép thay mặt cho toàn thể nhân viên, tôi muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất dành cho những đơn vị, cá nhân, tổ chức đã đồng hành cùng SmartR thời gian khó khăn vừa qua. Cảm ơn những mentors, các cố vấn trong công đồng nhân sự, các anh chị trong hệ sinh thái khởi nghiệp đã góp ý xây dựng SmartR. Cảm ơn các đối tác, đội ngũ giảng viên và đặc biệt gửi lòng biết ơn đến với những khách hàng đã quan tâm và lựa chọn chúng tôi, để tiếp thêm năng lượng cho hành trình pháp triển năng lực cho doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn khó năng và nhiều thử thách. Chúng tôi xin kính chúc các anh chị một năm 2022 nhiều thành công và có những chuyển biến quan trọng trong giai đoạn bình thường mới.

December 2021,
Van Nguyen
Founder & CEO SmartR.